ECHIPA

ACATRINEI MIHAELA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei
  PODU ILOAIEI tel./ fax 0232/740689

 

ACHIREI CARMEN MARIANA

 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Grădinița cu program prelungit nr. 20 Iași

 IAŞI, Str. Stejar, nr. 23,  tel./ fax 0232 262.460

 

ADUMITROAIEI ELENA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Colegiul Naţional „Costache  Negruzzi” Iaşi
 IAŞI, Str. Toma Cozma, nr. 4, tel./ fax 0232/210510

 

AMARIEI ALINA DANIELA

Profesor consilier şcolar
 CJRAE –Şcoala “Ion Ghica”+ Grădiniţa PP 26 Iaşi
 IAŞI, Str. Socola, nr. 84  / IAŞI, Str. Primaverii Nr. 8  tel./ fax 0232/277189; 0232/231946

 

ANCA CRINA IULIA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “I.Creangă” Târgu Frumos
  TÂRGU FRUMOS, Str. Cuza Vodă, nr. 5, tel./ fax 0232/711995
 

ANTON LILIANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti + Şcoala Gimnazială Chicerea
  TOMEŞTI, tel./ fax 0232/290654 /  0232/275785
 

BĂRBIERU ELENA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Naţional Iaşi + Grădiniţa “Sf. Sava” Iaşi
  IAŞI, Str. Arcu Nr. 4/ IAŞI Str.Sf. Sava , nr 9  tel./ fax 0232/214036; 0 232 233379
 

BÂRLĂDEANU CORINA ROXANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Şcoala Gimnazială “I. Creangă” Iaşi
  IAŞI, Str. Culturii Nr. 178  tel./ fax 0232/244330

 

BRADEA CARMEN LILIANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic “M. Kogălniceanu” + Şcoala Gimnazială “Col. C-tin Langa” Miroslava
  MIROSLAVA, tel./ fax 0232/268467
 

BRÂNZĂ FELICIA ECATERINA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Teodoreanu” Iaşi + Grădiniţa cu PP nr. 10 Iaşi
  IAŞI, Vasile Lupu Nr. 10B/ Strada Gheorghe Asachi nr. 16  tel./ fax 0232 472847 / 0232 809665;
  0232 260 430
 

BUDUR CAMELIA LILI

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Al.I.Cuza” Iaşi
  IAŞI, Str. Ion Creangă, nr. 37  tel./ fax 0232/272904

 

BUJOREANU NICOLETA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni
 RĂDUCĂNENI, tel./ fax 0232/292441
 

BULGAGIU LILIANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău
  HÎRLĂU, Str. M.Eminescu, nr. 5, tel./ fax 0232/720911 
 

CALINIUC ALINA MĂDĂLINA
 Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iaşi
  IAŞI, Aleea Decebal, nr. 10, tel./ fax 0232/239447
 

CAPANISTEI GABRIELA 

 Profesor consilier şcolar

CJRAE – Şcoala Gimnazială “Carmen Sylva” Iaşi + Şcoala Gimnazială “Gh. Asachi” Iaşi
 IAŞI, Str. Grigore Ghica Vodă, nr. 24 / Sos. Bucium Nr. 72   tel./ fax  0232 218612 / 0232 237003

Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, nr. 64, tel./ fax  0232/410596


 

CĂILEAN LIVIA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială Lunca Cetăţuii
  LUNCA CETĂŢUII, Com. Ciurea  tel./ fax 0232/294050
 

CĂLIN CLAUDIA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Colegiul Tehnic “I.C. Ştefănescu” Iaşi
  IAŞI, Str. Socola Nr. 51- 53  tel./ fax 0232/437404
 

CĂRĂRUŞU CLAUDIA FILARETA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi
  IAŞI, Str. Căminelor Nr. 9  tel./ fax 0232/211826

 

CELMARE CORNEL

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Şt. Bârsănescu” Iaşi
  IAŞI, Str. Zugravi, nr. 12 A, tel./ fax 0232/218060
   

 CENUŞĂ MIHAELA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul de Artă “Octav Băncilă” Iaşi
  IAŞI, Str. Cuza Vodă Nr.29  tel./ fax 0232/276087

 

CHITOȘCĂ ANCA-GEORGIANA

   Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “B.P. Haşdeu” Iaşi
  IAŞI, Str. I. Creangă, nr. 27, tel./ fax 0232/279351
 

 

CIOBOTARU ALINA BEATRICE
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – LPS Iași + GPP 8 Iaşi
Str. Lascăr Catargi Nr. 36 tel./ fax 0232/210365;  0232/114.920

 

CIOLACU ELENA

  Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Şcoala Gimnazială Scânteia + Şcoala Gimnazială Bodeşti
 SCÂNTEIA, BODEŞTI  tel./ fax 0232 229271 / 0232229331  
 

 CIOPRAGA PETRUŢA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Economic „N. Iorga” Paşcani + Şcoala Gâşteşti Paşcani
 PAŞCANI  Str. Eugen Stamate, nr. 12  Tel/ fax 0232-760243
 

CLIM  LAVINIA ELENA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
  IAŞI, Str. Sărăriei Nr. 189  tel./ fax 0232/275980

 

COJOCARU MIHAELA MARCELA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani
  PAŞCANI, Str. 30 Decembrie, nr. 80, tel./ fax 0232/766909
 

CRĂCIUN MARILENA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Neculce”+ Şcoala Gimnazială “G. Coşbuc” Iaşi
  IAŞI, Str. Română Nr.30 / Str. I. Simionescu Nr. 16  tel./ fax 0232/210198  /  0232/237795
 

CREANGĂ NINA
  Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Tehnologic „Petru Rareş” + Şcoala “G. Ibrăileanu” Târgu Frumos
 TÂRGU FRUMOS, Str. Cuza Vodă, nr. 65A/ Str. P. Rareş Nr. 6D,  tel./fax 0232 731012 /0232 710798
 

CREȚU CĂTĂLIN GABRIEL

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi
  IAŞI, Aleea M. Sadoveanu, nr. 41, tel./ fax 0232/276408

 

CREŢU IOAN  ALEXANDRU

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Tehnic de Căi Ferate Paşcani
PAŞCANI, Str. Ceferiştilor, nr. 4, tel./ fax 0232/760020
 

CUCUTEANU IOAN
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi
  IAŞI, Str. Decebal Nr.14  tel./ fax 0232/233970
 

DAMIAN IOANA RAMONA
Profesor consilier şcolar
CJRAE –Şcoala Gimnazială “V. Micle” Iaşi + Liceul Pedagogic “Vasile Lupu” Iaşi
 IAŞI, Sos. Bucium Nr. 72   tel./ fax  0232 218612;   IAŞI, Str. M. Sadoveanu Nr. 46  tel./ fax 0232/219011 

 

DAMIAN MIHAELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iaşi
 IAŞI, Str. Oastei Nr. 1  tel./ fax 0232/264470

 

DAMIAN MIRELA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei

  PODU ILOAIEI tel./ fax 0232/740155


DANEȘ GEORGETA

  Profesor consilier şcolar

  CJRAE –Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi
  IAŞI, Str. Socola Nr.188-190  tel./ fax 0232/436558
 

DOBRE CRISTINA
  Profesor consilier şcolar

  CJRAE – SEOSP Iași
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0743 242001
 

DORCU CRISTINA

  Profesor consilier şcolar

  CJRAE – SEOSP Iași
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0743 242001
 

DUGHIRI IRINA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi + GPP Nr.18 Iași

  IAŞI, Str. M. Sturdza Nr. 2  tel./ fax 0232/233435
 

DUMITRACHE DANA

  Profesor consilier şcolar
 Liceul Tehn. "Petru Poni" Iasi +Seminarul Teologic “Vasile cel Mare” Iaşi
 IAŞI, Str. Socola, Nr. 41, tel./ fax 0232 431986

 

DUMITRU IRINA
  Profesor consilier şcolar
 Colegiul Național “C.Negruzzi” Iaşi + Șc.Primară ”Carol I” Iași

  IAŞI, Str. Toma Cozma, nr. 4, tel./ fax 0232/210510, IAŞI, Str. M. Sadoveanu Nr. 46  tel./ fax 0232/219011 

 

ENACHE GELU
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – SEOSP Iaşi
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0743 242001
 

FARCAŞ GENOVEVA AURELIA
Profesor consilier şcolar
CJRAE – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi/ Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
IAŞI, Str. Aleea Nicolina, nr. 4, tel./ fax 0232/234272
 

FASOLĂ - MĂTĂSARU PETRUŢA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Teoretic “M. Sadoveanu” Paşcani
  PAŞCANI, Str. Sportului , nr. 12, tel./ fax 0232/762637
 

FERARU PETRONELA DANIELA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic Hîrlău
  HÎRLĂU, Str. M.Eminescu, nr. 14, tel./ fax 0232 722010
 

FILIP ELENA

 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Şcoala Gimnazială Grajduri

 GRAJDURI ,  tel./ fax 0232/228322

 

FLORESCU RAMONA MIHAELA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Şcoala Gimnazială “D. Sturdza” Iaşi
 IAŞI, Str. Cetăţuii, nr. 3, tel./ fax 0232/229855
 

GRIGORE ANA NICOLETA

 Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Iaşi
  IAŞI, Str. Muşatini, nr. 53, tel./ fax 0232/277638

 

HARDULEA ANCA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE Iaşi
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0232267696
 

HOREANU MARIA LAURA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – SEOSP Iaşi
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0743 242001
 

HUȚANU DANIELA TEREZA

Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Teoretic “M. Costin” Paşcani
 PAŞCANI, Str. Izvoarelor , nr. 11, tel./ fax 0232/760100

 

LOSONCZY GABRIELLA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Teoretic “Mihai Eminescu” Iaşi
  IAŞI, Str. M. Kogălniceanu Nr. 10  tel./ fax 0232/215746
 

 LUCA ANA NICOLETA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” Iaşi
  IAŞI, Str. Max Vexller, nr. 9, tel./ fax 0232/316238
 

MAFTEI ALEXANDRA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Simionescu” Iaşi
 IAŞI, Calea Galata Nr. 42  tel./ fax 0232/227496
 

MANDIA ANDREEA MIRELA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Şcoala “Alecu Russo” Iaşi+ GPP 1 Iaşi
   IAŞI, Str. Libertăţii Nr. 24-26/ Str. Nicolina, 46, tel/ fax 0232 222 612; 0232 234 818  

 

MANTA CLAUDIA SIMONA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Iordache Cantacuzino” Paşcani
  PAŞCANI, Str. Ştefan cel Mare, nr. 19, tel./ fax 0232/719090
 

MĂTĂSARU GETA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic “V.Mihăilescu Craiu” Belceşti
  BELCEŞTI,  tel./ fax 0232/724028
 

MERTICARU GEANINA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “N. Iorga” Iaşi
  IAŞI, Str. Hlincea, nr. 7, tel./ fax 0232/266667
 

MORARU SIMONA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “E. Cuza” Iaşi + Şcoala Gimnazială “M. Codreanu” Iaşi
  IAŞI, Strd. Canta Nr. 10  tel./ fax 0232/234587/ 
 

MORĂRAŞU CRISTINA VIOLANDA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Economic Administrativ Iaşi
  IAŞI, Str. Sărăriei, nr. 35, tel./ fax 0232/267669
 

MUSCALU MIHAELA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “I. Neculce” Târgu Frumos
  TÂRGU FRUMOS, Str. Cuza Vodă, nr. 72, tel./ fax 0232/711323

 

NOVAC DANIELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială Valea Seacă și Scoala Gimnaziala Topile
VALEA SEACĂ, TOPILE

 

OGHINĂ IONELA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “Petru Rareş” Hîrlău

HÎRLĂU, tel./ fax 0232/720980
 

PAŞALĂU NICOLETA DOINA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii “Gh. Mârzescu” Iaşi + GPP Nr.29 Iași
  IAŞI, Str. M. Sturdza Nr. 43  tel./ fax 0232/237545

 

PINTILIE MIRELA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Miron Costin” Iaşi
  IAŞI, Str. Muşatini Nr. 2  tel./ fax 0232/257408
 

ROBOTĂ DANIELA SPERANȚA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE –Liceul Tehnic de Mecatronică şi Automatizări  Iaşi
  IAŞI, Str. Mitropolit Varlaam Nr. 54  tel./ fax 0232/237710;  0232/237827;  0332/806734
 

RUSU CLAUDIA MIOARA
 Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi
 IAŞI, Str. Milcov, nr. 11, tel./ fax 0232/245778
 

RUSU DANIELA ECATERINA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “G. Călinescu” Iaşi
  IAŞI, Str. Amurgului, nr. 21, tel./ fax 0232/244353
 

SANDU ANA MARIA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” Hălăuceşti + Șc. Gimn Mircești
  HĂLĂUCEŞTI, tel/fax 717513, MIRCEȘTI, tel./ fax  0232 713.309
 

SANDU CORINA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “Al. Vlahuţă” Iaşi + Grădiniţa PP Nr. 21 Iaşi
  IAŞI, Str. Buridava, nr. 10, tel./ fax 0232/240537
 

STIUJ-VATAMANU LOREDANA

 Profesor consilier şcolar
 Şc. “Vasile Conta” Iaşi + GPP nr.3 Iasi

 IAŞI, Gh. Doja, nr. 2/ Str. V. Costache nr. 1, tel./ fax 0232/262202; 0232 131 317

ȘAVLOVSCHI RODICA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic Holboca + Şcoala Gimnazială Holboca + Şcoala Gimnazială Dancu
  HOLBOCA, tel./ fax  0232 298255 / 0232 299882 / 0232 293134
 

TAMAȘ NICOLETA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Tehnologic Vlădeni
  VLĂDENI, tel./ fax 0232/299668
 

TAMAȘ ANA-CAMELIA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE Iaşi - CJAP
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0232267696
 

TANASĂ TEODORA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Şcoala Gimnazială “O. Cazimir” Iaşi
  IAŞI, Bdl. Socola, nr. 13, tel./ fax 0232/437954
 

TĂTĂRUȘANU FLORIN
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Naţional Iaşi
  IAŞI, Str. Arcu Nr. 4  tel./ fax 0232/214036

 

TIMOFTE OANA  LILIANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – SEOSP Iaşi
  IAŞI, Bd. Socola nr. 110, tel. 0743 242001
 

TOANĂ DOINA MARIA
Profesor consilier şcolar
 CJRAE – Liceul Tehnologic „P.P.Carp” Ţibăneşti
ŢIBĂNEŞTI tel./ fax 0232/326402 
 

TUDOSE PUȘA  MANUELA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi
  IAŞI, Bdul Socola, nr. 82, tel./ fax 0232/241844
 

ŢABĂRĂ AURA

 Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Garabet Ibrăileanu” Iaşi/ Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
  IAŞI, Str. Oastei Nr. 1  tel./ fax 0232/264470

 

VAMESU CRISTINA EMANUELA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iaşi
 IAŞI, Str. C. Negri, nr. 50  tel./ fax 0232/218240
 

 

VASILESCU ALINA ELENA

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE Iaşi - CJAP
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0232267696
 

 

VLASOV DORU VALENTIN

  Profesor consilier şcolar
  CJRAE Iaşi - CJAP
  IAŞI, Bd. Socola, nr. 110, tel. 0232267696
 

ZAMFIR ANA
  Profesor consilier şcolar
  CJRAE – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi
   IAŞI, Str. Aleea Nicolina, nr. 4, tel./ fax 0232/234272

 

ZMĂU IOANA CAMELIA

Profesor consilier şcolar
CJRAE – Şcoala Gimnazială “I. Brătianu” Iaşi + Liceul Waldorf Iaşi
  IAŞI, Str. Ciornei, nr. 18-20 / Calea Chișinăului, Nr. 132, tel./ fax 0232 108201 / 0232 472000