„Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre” (Sydney J. Harris)


Despre noi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Servicii educaţionale dezvoltate:

•servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
•servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
•servicii de orientare şcolara şi profesională a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţinale speciale;
•servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
•servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

Funcţii:

•de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale din judeţ;
•de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
•de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
•de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.


Principalele responsabilităţi:

•coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de structurile subordonate;
•participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ;
•participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop;
•informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
•informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
•realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
•evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice;
•realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;


Ne adresăm următoarelor categorii de beneficiari:

•copiilor, elevilor, tinerilor;
•părinţilor sau aparţinătorilor legali ai copiilor;
•personalului angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
•studenţilor;
•membrilor comunităţii locale.La nivel judeţean, CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi de cabinetele logopedice interşcolare.


 

Galerie foto  GALERIE FOTO


Salonul Ofertelor Educationale Editia 2017

Intra in galeria foto

Parteneri  PARTENERI