MISIUNE / VIZIUNE

Care este misiunea CJAP? 

Punctul de plecare în demersul psihopedagogic e întotdeauna elevul şi orientarea carierei acestuia, prin asistenţă psihopedagogică de calitate, orientată pe dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, pe optimizarea relaţiilor interpersonale, pe diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic, pe asigurarea şanselor egale la educaţie, pe consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor în scopul intervenţiei complexe asupra dezvoltării armonioase a tinerilor.
 

Care este viziunea CJAP? 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi reprezintă o organizaţie bazată pe valori precum: încredere şi respect faţă de copil, respect de sine şi respectul şcolii, toleranţă şi egalitate, spirit critic, abordare constructivă, creativitate.

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi tinde să devină o organizaţie care învaţă, care foloseşte experienţa, îşi îmbunătăţeşte permanent activitatea, în care fiecare profesor consilier şcolar îşi are propriul proces de dezvoltare, “construit” prin raportare permanentă la sine şi la ceilalţi, care îşi acordă timp pentru a învăţa cum să lucreze împreună, în care informaţia este la îndemâna tuturor, feed- back-ul este un principiu al oricărei acţiuni, în care fiecare membru se simte răspunzător pentru rezultatul comun şi se străduieşte pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Centrul şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, prin resursele umane pe care le deţin, constituie o resursă activă la nivelul comunităţii, implicată alături de ceilalţi parteneri în demersul de susţinere a elevului în procesul devenirii lui. Prin proiectele şi studiile pe care le derulează, centrul şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică îşi propun să reprezinte o sursă valoroasă de analiză a dovezilor şi informaţiilor legate de sistemul educaţional preuniversitar ieşean, o pepinieră de alternative educaţionale eficiente pentru instituţiile decidente, pentru cadrele didactice, pentru organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale cu preocupări în domeniul educaţional.

 

Care sunt țintele strategice ale CJAP? 

- Optimizarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică;
- Adaptarea şi diversificarea serviciilor oferite în funcţie de nevoile beneficiarilor;
- Dezvoltarea bazei informaţionale;
- Dezvoltarea profesională a consilierilor şcolari prin formare continuă, mentorat şi intervizare;
- Dezvoltarea climatului organizaţional la nivelul centrului şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică;
- Dezvoltarea parteneriatelor active cu instituţiile din reţea şi intervenţia comună în cazuri complexe.