MISIUNE/ VIZIUNE/ OBIECTIVE

   Misiunea

          Misiunea asumată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Iaşi constă în sprijinirea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a altor membrii ai comunităţii în construirea unei vieţi de calitate, fundamentată pe educaţie, care să conducă la valorizarea şi stimularea fiecărei persoane astfel încât să-şi dezvolte propriul potenţial. De asemenea, CJRAE Iasi promovează dezvoltarea competenţelor interculturale ale copiilor şi adulţilor, parteneriatul educaţional, comunicarea interinstituţională şi implicarea comunităţii în educaţie.

   Viziunea

          Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi reprezintă o organizaţie bazată pe încredere şi respect faţă de copil/tânăr, respect de sine şi respectul şcolii, toleranţă şi egalitate, abordare constructivă, creativitate.

          Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi îşi propune să devină o resursă activă la nivelul comunităţii, implicată alături de ceilalţi parteneri în demersul de susţinere a elevului în procesul devenirii lui.

          Prin proiectele, studiile, resursele sale, CJRAE Iaşi îşi propune să constituie o sursă valoroasă de analiză a dovezilor şi informaţiilor legate de sistemul educaţional preuniversitar ieşean, o pepinieră de alternative educaţionale eficiente pentru instituţiile decidente, Consiliul Județean Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru cadrele didactice, pentru organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale cu preocupări în domeniul educaţional.

          Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi îşi propune orientarea spre excelenţă, devenind o organizaţie care învaţă, în care demersul de învăţare este îndreptat către rezolvarea problemelor apărute, care foloseşte experienţa, îşi îmbunătăţeşte permanent abilităţile, în care fiecare specialist îşi are propriul proces de dezvoltare, care trebuie “construit” şi “modelat” prin raportare permanentă la sine şi la ceilalţi, care îşi acordă timp pentru a învăţa cum să lucreze împreună, în care informaţia este la îndemâna tuturor, feed- back-ul este un principiu al oricărei acţiuni, în care fiecare membru se simte răspunzător pentru rezultatul comun şi se străduieşte pentru atingerea obiectivelor stabilite.

                                                    Valorile  CJRAE  Iaşi

 • Profesionalism
 • Calitate Competenţă Responsabilitate
 • Empatie Comunicare Creativitate
 • Receptivitate la nevoile aducaţionale ale comunităţii
 • Deschidere multiculturală
 • Toleranţă Echilibru
 • Dezvoltare profesională continuă
 •  

   Obiectivele Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

 •            Optimizarea calităţii serviciilor oferite de CJRAE (de asistenţă psihopedagogică, de terapie logopedică şi de orientareşcolară şi profesională a elevilor cu CES);
 •            Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
 •            Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor (implicarea cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie – comunitate);
 •           Promovarea dimensiunii europene în asistenţa psihopedagogică;
 •           Dezvoltarea parteneriatelor active cu instituţiile din reţeaua educaţională locală, regională, europeană.