DESPRE NOI CJAP

DESPRE NOI

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP)

Cine suntem?

Reprezentăm structura din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică (CŞAP) funcţionăm în unităţi de învăţământ preuniversitar şi asigurăm asistenţă psihopedagogică elevilor şi/ sau preşcolarilor.

Desfăşurăm acţiuni de informare, cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/ elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu părinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale şi a carierei elevilor..
 
Ce ne propunem?
Să transformăm împreună oglinzile în ferestre.(Sydney J. Harris)


Cine sunt beneficiarii noștri?
•    preşcolari/ elevi/ tineri
•    părinţi sau aparţinători legali ai copiilor
•    cadre didactice
•    membrii ai comunităţii locale