NOUTATI

 • INTALNIRE DE LUCRU privind modificari legislative

  06 Feb, 2017

  Modificări legislative privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

  Provocari in evaluarea si orientarea copiilor cu cerinte educationale speciale             

     Centrul  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă  Educaţională  Iaşi  a organizat vineri, 3 februarie 2017 întâlnirea de lucru cu tema Modificări legislative privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale conform OAP nr. 1985/ 2016.

   

                   Activitatea, facilitată de reprezentanţii Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE Iaşi şi ai Serviciului de Evaluare Complexă din cadrul DGASPC Iaşi, cu participarea reprezentanţilor Comisiilor Interne de Evaluare Continuă din unităţile de învăţământ special din judeţul Iaşi, a constituit cadrul adecvat pentru analiza strategiilor de implementare a prevederilor legislative în vigoare. Plecând de la premisa garantării dreptului la educaţie al tuturor copiilor/elevilor, favorizarea  succesului şcolar prin măsuri de sprijin, promovarea dezvoltării potenţialului individual al copiilor cu abilităţi diferite, participanţii la activitate, au identificat provocările pe care le propune noul cadru legislativ, au analizat modalităţile de implementare, potenţialele bariere în aplicare şi au elaborat propuneri concrete de surmontare a obstacolelor. 

   

                     ˝Fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru ca dreptul la educaţie să aibă un sens, atunci trebuie concepute sisteme educaţionale şi trebuie implementate programe educaţionale care să ţină seama de extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi cerinţe. ˝ (UNESCO, 1994, p.8)