NOUTATI

 • AVANPREMIERĂ PENTRU CARIERĂ 2014

  25 Apr, 2014

  FESTIVALUL FILMELOR DE PREZENTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL IAŞI – 23 - 25 aprilie 2014

  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi/ Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi urmăresc să ofere o imagine obiectivă asupra serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ liceal de la nivelul judeţului Iaşi şi să dezvolte în rândul beneficiarilor abilităţi decizionale bazate pe informaţii pertinente, complete, coerente. În acest sens echipa CJRAE/ CJAPP Iaşi lansează acţiunea „Avanpremieră pentru carieră” – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor de învăţământ liceal din judeţul Iaşi.

      Obiectivele propuse:
  •    Documentare, informare privind oferta de servicii educaţionale liceale;
  •    Abilitarea tinerilor din unităţile şcolare liceale în elaborarea de materiale de promovare a şcolii pe care o reprezintă;
  •    Consilierea elevilor în alegerea şcolii prin servicii de consiliere oferite de specialişti, profesori consilieri şcolari;
  •    Consultanţă acordată părinţilor, cadrelor didactice în orientarea elevilor.

  Grupul ţintă vizat este constituit din elevi din clasele a VIIIa din judeţul Iaşi şi judeţele limitrofe, părinţi, cadre didactice.

  La acţiune vor participa doar unităţi de învăţământ liceal din judeţul Iaşi, fiecare liceu fiind reprezentat de o echipă formată din: profesor coordonator, profesor consilier şcolar, 2 – 5 elevi, reprezentantul consiliului elevilor din unitate.

  Participanţii vor realiza un film de maximum 4 minute cu titlul „Fii elev în şcoala mea”. Filmul va promova imaginea liceului, oferta educaţională şi de pregătire profesională, resursele, proiectele, rezultatele deosebite. Filmul va surprinde viziunea elevilor despre şcoala pe care o prezintă şi va constitui rezultatul final al eforturilor echipei de lucru.

  Juriul Festivalului, format din: reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi,  CJRAE/ CJAPP Iaşi, Casei Corpului Didactic Iaşi, Consiliului Judeţean al Elevilor Iaşi, directori din unităţi şcolare, va analiza calitatea materialelor prezentate urmărind: originalitate, creativitate, adecvarea conţinutului la sarcina de lucru propusă, valoarea de argumentare și de persuasiune a filmului, concizie, implicarea tuturor membrilor echipei de  lucru.

  Evenimentul de lansare are loc vineri, 25 aprilie 2014, începând cu ora 13.00, la Casa Corpului Didactic Iaşi, sala Amfiteatru.