NOUTATI

 • ERASMUS+ - Comunicat Flux Alcala de Henares

  14 Mar, 2017

   

  Proiect Erasmus+ KA 1 – Educația Adulților, ID: 2016-1-RO01-KA104-024042

  "Alfabetizarea emoţională – instrument pentru consilierea profesorilor şi părinţilor”

  Flux Alcala de Henares

           În perioada 4-10 martie 2017, zece profesori consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi au participat la cursul de formare „Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” în cadrul proiectului "Alfabetizarea emoţională – instrument pentru consilierea profesorilor şi părinţilor”, Erasmus+ KA 1 – Educația Adulților, ID: 2016-1-RO01-KA104-024042.

   

          Cursul, organizat de Cervantes Traning SL în Alcala de Henares, Madrid, Spania, şi-a propus următoarele obiective: 

  1. Reducerea nivelului de stres şi dezvoltarea de abilităţilor necesare pentru a gestiona emoţiile negative;

  2. Crearea de strategii privind modul de a face faţă comportamentului violent sau agresiv şi eliminarea acestuia;

  3. Înţelegerea de către participanţi a cauzelor problemelor de sănătate fizică şi mentală în cadrul profesiei didactice;

  4. Ameliorarea relaţiilor interpersonale în mediul şcolar;

  5. Identificarea şi limitarea convingerilor negative, transformarea lor în convingeri pozitive şi justificative - analiza agresiunii, comportamentului agresiv, a violenţei fizice şi verbale;

  6. Depăşirea anxietăţii  în sala de clasă – a învăţa o varietate de instrumente şi resurse pentru a le aplica în clasă în vederea creării stării de bunăstare;

  7. Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

          Participanţii, profesori consilieri şcolari din cadrul CJRAE Iasi, au împărtăşit experienţe profesionale valoroase alături de formabili din Islanda, Germania, Polonia, Grecia, Slovenia şi Italia şi şi-au dezvoltat competenţe pe problematica propusă.

          După finalizarea cursului, participantii vor desfăşura activităţi de diseminare şi implementare a competenţelor dobândite în unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural din judeţul Iaşi, urmărind implicarea unui număr de peste 250 de beneficiari, cadre didactice şi părinţi ai elevilor în risc de abandon şcolar.                          

   

  Persoane de contact:

  Anca HARDULEA, director CJRAE Iaşi

  Simona MORARU, responsabil proiect

  tel. 0232 267696,  cjraeiasi@yahoo.com, www.cjrae-iasi.ro