NOUTATI

 • COMUNICAT DE PRESA PROIECT ERASMUS+

  28 Sep, 2016

  MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

  Centrul  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă  Educaţională  Iaşi

  Bld. Socola nr.110 – 700268 - Tel/fax: 0232/ 267696

  cjraeiasi@yahoo.com       www.cjrae-iasi.ro

  CUI 27683355

   

  Comunicat de presă

   

  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi organizează joi, 29 septembrie 2016, la ora 13.00, la sediul din Bulevardul Socola 110, în sala de conferinţe, Conferinţa de închidere a proiectului Erasmus+ „Consilierea părinţilor – perspective europene” (ID: 2015-1-R001-KA104-014432).

   

  Proiectul „Consilierea părinţilor – perspective europene” este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1 (K1): Educaţia Adulţilor. Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2015 – octombrie 2016, iar valoarea finanţării nerambursabile este de 62.500 euro.

   

  Obiectivele proiectului au vizat prioritar schimbul de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei adulţilor;transferul unor modele de bună practică pentru dezvoltarea programelor pentru părinţi şi adulţi aflaţi în situaţii dezavantajate economic şi social, cu competenţe de bază scăzute; dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor consilierilor şcolari de lucru cu părinţii, profesorii, adulţii în general; îmbunătățirea parteneriatului școală-familie-comunitate, prin implicarea specialiștilor CJRAE ca factor mediator.

   

  În cadrul conferinţei vor fi prezentate cele două ghiduri elaborate de către profesorii consilieri şcolari şi profesorii logopezi care au participat la cursurile:  „The Impact of Parental Involvement. Parental Support and Family Education on Pupil Achievements”, organizat de “EUROMind” Spania cursul „Parents&Teachers Strategies for Working Together”, organizat de “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria, cursul „Key Competences in Socio-Cultural and Educational Inclusion of Disadvantaged Groups”, organizat de: “Motivated Learning for Everyone” Bulgaria. Ghidurile sunt adresate cadrelor didactice care doresc să realizeze activităţi de consiliere şi educare a părinţilor, pe de o parte şi părinţilor interesaţi şi implicaţi în educaţia propriilor copii, pe de altă parte.

   

   

   

   

  Persoană de contact

   

  Elena Manuela Vlasie

  Director CJRAE Iaşi

  Telefon/fax: 0232/267696

  Email: cjraeiasi@yahoo.com